Soustředění na Těrlicku

Ve dnech 9. - 11. srpna se na Těrlické přehradě konalo dlouho anoncované soustředění RC plachetnic ve třídách RG 65 a Micro Magic. Superlativy se má šetřit až na závěr, ale v tomto případě nemohu jinak, než jimi začít. Standa Šereda dokázal zorganizovat a zajistit vše potřebné k tomu, abychom my všichni ostatní mohli prožít nádherný, prodloužený víkend. Pronájmem značné části prostor Jachtařského klubu Těrlicko počínaje a klobásami na mnoho způsobů, o pivu nemluvě, konče.

Jak drtivá většina tuzemských i zahraničních účastníku pochopila, nejednalo se o soutěžní klání, ale o společensko – sportovní poježdění. Podvečery pak byly věnovány tolik potřebné osvětě v pravidlech jachtingu a takticko strategickým školením, kdy ti zkušení a ostřílení předali něco ze svých „fíglů“ nám ostatním. Zdeněk Pavlíček a Saša Pacek čelili po oba večery smršti dotazů, zejména na téma, „…. kdo má kdy přednost, jak se pozná, že už jsem ve čtyřdélkové zóně bójky (nepozná se to), kdy jsou lodi v krytí, a hlavně, jakých „lotrovin“ se lze vůči soupeři dopustit, aniž bych porušil pravidla. Oba pánové se svých úloh zhostili na více než výbornou a díky vám chlapci.

Během tří dnů jsme tak absolvovali bezpočet startů, průjezdů kolem bójek a lítých bojů při snaze o protnutí cílové linie. Vše bylo řádně dokumentováno a večerní rozbor jízd byl zdrojem mnohého veselí. Sestřihem záznamů z jízd by jistě vznikl poučný film. Neplechy a fauly, jichž se všichni (neradi) občas dopouštíme by nám mohly být mementem do budoucna.

Samostatnou kapitolou pak byly ceny pro vítěze vloženého pátečního a sobotního závodu. Zde je na místě opět ocenit nesmírnou invenci hlavního pořadatele. Svým přístupem k výběru cen pro vítěze zcela zbořil zažitý systém drobných pozorností a nasadil všem ostatním pořadatelům laťku do obtížně překonatelné výšky. Když byla pátečnímu vítězi (Roman Mynář CZE47) předávána cena „Romantická večeře pro dva“ , málo kdo tušil, jak bude hodnota ceny pro sobotního vítěze (Zdeněk Pavlíček CZE112) gradovat. Kdo z nás kdy na soutěži vyhrál „Přelet nad Alpami“.

Jak se ukazuje, vloni založená „tradice“, letní soustředění si získává stále více příznivců. Počet účastníků (20) výrazně překonal obvyklou účast na mnohých oficiálních závodech. Úžasné prostředí Těrlického jachtklubu s dokonalým zázemím a trvale osazenými jachtařskými bójkami nabízí všem RC jachtařům z blízkého okolí ideální podmínky k tréningu. Nezbývá, než trošku závidět.

 

JH CZE134