Dne 31.11.2019 proběhl summit mezi zástupci „Anarchistické platformy“ a SMČR Klom – sekce S.

Debata byla plodná, s následujícími závěry:

1. AP navrhne změny k nimž by mělo dojít

2. při nejbližším zasedání předsednictva SMČR Klom je předseda sekce S předloží SMČR k posouzení

3. budou-li akceptovány, není důvod pro paralelní – mimosvazovou – aktivitu na poli pořádání soutěží, ne-li, bude pokračovat současný stav „my versus oni“

 

Požadavky na změny současného stavu:

 

1. SMČR Klom – sekce S bude sdružovat VŠECHNY kategorie modelů rychlostních plachetnic, bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou nadnárodně uznávány jako oficiální kategorie. Aktuálně se jedná o kat. FOOTY, do budoucna třeba i další.

Cíl změny: do řad SMČR Klom to přivede další modeláře, zvýší se počet a pestrost soutěží

 

2. VŠECHNY závody sekce S budou veřejné. Tedy, soutěží se mohou zúčastňovat jak registrovaní, tak neregistrovaní závodníci. Jedinou podmínkou je, že jejich loď musí splňovat požadavky třídy (tříd) pro níž (něž) je závod vypsán.

Soutěžící budou ve výsledkových listinách uváděni na pořadí, jehož v soutěži dosáhli, nikoli, jak je v současnosti praxí – nejdříve „svazáci“ a pak ti „nepřizpůsobiví“

Cíl změny: do řad SMČR Klom to přivede další modeláře, zvýší se počet soutěžících

 

3. VŠECHNY soutěže sekce S budou ze strany SMČR Klom financovány takto:

Pořadatel – musí jím být klub registrovaný v systému SMČR – obdrží na KAŽDÝ DEN soutěže dotaci 3.000,- Kč. Jedinou podmínkou pro čerpání dotace je minimální počet přihlášených závodníku – 5.

O dotaci pořadatel nebude žádat, vznese na ni nárok a SMČR Klom je povinen takovému nároku vyhovět.

Dotace je paušální částkou jíž užije pořadatel pro organizaci a zajištění závodu. Nebude tedy mít další povinnost skládat účet, jakým způsobem dotaci použil.

Cíl změny: snížení administrativy, zamezení současné (nedůstojné a s porušováním zákonů hraničící) praxe, kdy jablka se účtují jako hrušky, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

 

4. Rozhodčí

SMČR Klom bude na soutěže delegovat rozhodčí ze svého seznamu rozhodčích takto:

1. pro mistrovské soutěže povinně. Nebude-li rozhodčí delegován, či nezúčastní-li se a nebude za něj zajištěna náhrada, jsou výsledky takové soutěže neplatné, a nelze je prezentovat.

2. pro nemistrovské soutěže nemá SMČR Klom povinnost rozhodčího delegovat. Pokud však pořadatel o delegaci rozhodčího požádá, je povinností SMČR Klom jeho žádosti vyhovět

3. rozhodčí se NESMÍ zúčastnit soutěže jako závodník

Cíl změny: zvýšení kvality a prestiže soutěží

 

Odměny pro rozhodčího:

rozhodčí – ze seznamu rozhodčích SMČR Klom – má nárok na odměnu takto:

cestovné – dle platných směrnic, jež se této položky týkají

ubytování – v místě, nebo okolí konání soutěže je rozhodčí oprávněn užít k ubytování na nezbytně dlouhou dobu ubytovací zařízení, přičemž nejvýše přípustný náklad na osoba/noc je 1.000,- Kč. Tato položka je zúčtovatelná – rozhodčí uplatní nárok na proplacení s dokladem o ubytování.

odměna za rozhodování – rozhodčímu náleží odměna ve výši 500,- Kč/ hodina konání soutěže.

Cíl změny: rozhodčí se obvykle rekrutují z řad aktivních závodníků. Nesmí-li se soutěže aktivně zúčastnit jako závodníci, je odměna za rozhodování nezbytná – motivační.

 

Změny jsou navrhovány pro zvýšení kvality a množství soutěží a otevření celého modelářského prostoru novým zájemcům, bez toho, aby byli dopředu nuceni se v SMČR registrovat. Dále mají sloužit pořadatelům pro technické a organizační zajištění soutěží, aniž by byli zatěžováni byrokracií nad rozumný rámec.

 

Pokud má kdokoli z vás doplňující návrhy, sem s nimi. Chci upozornit, že naše návrhy si nekladou za cíl být „ prováděcím předpisem“ jedná se o teze k diskuzi, a bude na SMČR, zda jim popřeje sluchu.

 

Za AP JH CZE134

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.